cây sưa đỏ hồng liên

Hạt giống

  • Hạt sưa đỏ

    Hạt sưa đỏ hay còn gọi là hạt cây huỳnh đàn đỏ, trắc thối, cây huê được bao bọc bởi lớp vỏ khá dày. Mỗi hạt sưa nặng khoản 10 mg. Hoa sưa nở vào tháng 3 tại miền Bắc, hạt sưa có thể thu hoạch được từ tháng 10, tháng 11 dương lịch.

Theo dõi qua Facebook