cây sưa đỏ hồng liên

Cây lâm nghiệp

  • Giống cây trắc đỏ

    Là một trong 2 loại cây gỗ quý: trắc thối (sưa) và trắc. Giá bán cây trắc tương đối cao trung bình đạt 500.000/1kg lõi. Hiện nay cây trắc đang bị khai thác triệt để, có nguy cơ bị tuyệt chủng

Theo dõi qua Facebook