cây lim giống »

Đặc điểm của lim xanh (lim ta) và cây lim xẹt ở Việt Nam

Đặc điểm của lim xanh (lim ta) và cây lim xẹt ở Việt Nam

admin July 24, 2018 0

Hiện nay tại Việt Nam có hai loại cây Lim giống chính đó là Lim xanh (lim ta) và cây lim xẹt, chúng tôi sẽ đi phân tích kỹ lưỡng từng loại một để bạn có

Read More »
Cây lim giống( Lim xanh, lim xẹt)

Cây lim giống( Lim xanh, lim xẹt)

admin August 13, 2012 1

Chuyên cung cấp cây lim giống( bao gồm cây lim xanh và cây lim xẹt) Cây lim mọc chậm. Là cây ưa sáng nhưng lại chịu bóng khi còn nhỏ. Phân bố trên đất

Read More »