cây dược liệu »

Giống cây Dây thìa canh

Giống cây Dây thìa canh

admin February 4, 2015 0

Đặc điểm cây Dây thìa canh Tên khoa học: Gymnema sylvestre, là cây thân thảo thuộc chi Lõa ti Tên gọi khác: dây muối hay lõa ti rừng Dây thìa canh dài 6-10m, nhựa

Read More »
Giống cây hoa hòe

Giống cây hoa hòe

admin January 20, 2015 0

Bán giống cây hoa hòe nếp Thái Bình   Tên thường gọi: cây hòe, cây hoa hòe Tên khoa học: Styphnolobium japonicum Nguồn gốc và phân bố: 

Read More »
Giống cây khôi tía

Giống cây khôi tía

admin November 25, 2014 28

Giới thiệu về cây khôi tía Tên gọi khác: khôi nhung, cây lá khôi, cây độc lực, đơn quân tướng, Cơm nguội rừng Tên khoa học: Ardisia silvestris

Read More »
Cây đinh lăng

Cây đinh lăng

admin June 7, 2014 1

Giới thiệu cây đinh lăng Đinh lăng hay cây gỏi cá, nam dương sâm (danh pháp hai phần: Polyscias fruticosa) là một loài cây nhỏ thuộc chi Đinh lăng (Polyscias) của họ Cam tùng

Read More »